Nieuws

Tosserams houdt u geregeld op de hoogte over actuele, relevante zaken.

Business case: salesmanagement

Hoe blijf ik de concurrentie voor? 

Voor een ondernemer is dat een continue vraag! Een vraag die altijd door jezelf beantwoord moet worden, maar zeker ook door je collega-ondernemers. Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Welke collega kan dit en weet het om te zetten naar de praktijk?
Tosserams kijkt naar de specifieke ervaring en waar de kandidaat zijn strepen heeft gehaald. Werkend vanuit een business casuïstiek geeft dat een duidelijk beeld van een kandidaat. Momenteel heeft Tosserams een kandidaat in zijn portefeuille waar een salesmanagement casuïstiek bij uitgewerkt is.

Salesmanagement casuïstiek


Na een groot aantal goede jaren is het bedrijf door verslechterde marktontwikkelingen in een verliessituatie terechtgekomen. De interne organisatie is daar niet tijdig op aangepast. De directie wenst een analyse van de bedrijfseconomische situatie en een helder beeld van de te nemen stappen om de rentabiliteit te herstellen.  

Hoe

  • Analyse van de omzetontwikkeling en de rentabiliteit van de verschillende activiteiten. Hieruit blijkt dat de onderneming te afhankelijk is van een beperkt aantal opdrachtgevers en een groot project binnen haar activiteit Projecten. Ook wordt duidelijk dat, ondanks dat de verschillende activiteiten jarenlang hebben bijgedragen, met name één locatie substantiële verliezen maakt.
  • Een voorstel is gemaakt voor het verder verbeteren van de managementinformatie. Met name is er aandacht geweest voor een analyse van de kostprijscomponenten: uren en directe kosten en projectresultaat per project. Met deze informatie kunnen huidige contracten, waar nodig, worden heronderhandeld.
  • Er is een reorganisatieplanning gemaakt met te ondernemen activiteiten om te komen tot te nemen maatregelen (personeelsreductie, centralisatie, kostenreductie) in de organisatie. Reorganisatieplan is geïmplementeerd.

Wat

Beter bewustzijn van de prestaties van de verschillende bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geleid tot afbouw van de verlieslatende activiteit. Verbetering van de managementinformatie en derhalve doelstellingen voor het management c.q. aansturing van de organisatie dragen bij tot een winstgevende operatie.

Kijk naar het profiel van de kandidaat die ervaring heeft met deze business casuïstiek: https://www.tosserams.com/kandidaatprofielen/generalist-voor-integrale-procesoptimalisatie/

 

Scroll naar boven