Tosserams

“Een tikkeltje eigenwijs, maar ontzettend goed in wat hij doet.”

Eigenwijs is ook wijs! De eigenwijsheid zit in het feit dat Tosserams het proces van werving en selectie van kandidaten voor de vervulling van een vacature geheel omdraait. Hierdoor staat niet de vacature centraal, maar juist de werkzoekende. Op deze site treft u dan ook géén vacatures aan. Dat druist helemaal in tegen de visie van Tosserams. Tosserams zet centraal wat centraal moet staan in de zoektocht naar een baan, namelijk: de werkzoekende, de persoon.

favicon-tosserams
Hoe gaat dat in zijn werk?

Tosserams stelt kwaliteit altijd boven kwantiteit!

Door de persoon centraal te stellen en de mogelijkheden, competenties en wensen te verkennen, ontstaat er een nieuwe ingang bij bedrijven. Want mogelijk is er nog geen vacature voor deze persoon binnen uw bedrijf, maar kan Tosserams toch al voorzien in de juiste persoon op de juiste plaats. Een geheel andere benadering dan gebruikelijk, maar veel effectiever.

Gewone werving en selectiebureaus gaan uit van de vacature en kijken in hun database en netwerk welke ingeschreven werkzoekenden daarbij zouden kunnen passen en laten ze reageren op vacatures. Vervolgens worden deze personen aan het bedrijf gepresenteerd en kan het bedrijf gesprekken gaan voeren met deze mensen om mogelijk tot een match te komen. Tosserams kent de markt en de bedrijven, weet welke cultuur er heerst binnen een bedrijf, kent de mogelijkheden en weet wat er leeft. Tosserams stelt daardoor de juiste personen voor aan een bedrijf, ook al is er geen vacature. Deze proactieve manier van handelen helpt de werkzoekende aan een geschikte baan en het bedrijf aan een geschikte werknemer. De juiste mensen komen op de juiste plek terecht dus.

Werkzoekenden reageren op vacatures, al dan niet via een bureau. Of ze worden benaderd door een bedrijf om te solliciteren.
Voor de kandidaat is dit maar een momentopname van de markt. Op deze manier bereikt de kandidaat dan ook maar een klein gedeelte van deze markt. Tosserams kent de markt, de gehele markt. Door de persoon te bekijken kan Tosserams deze koppelen aan een geschikt bedrijf. Daarmee doorbreekt Tosserams de geijkte manier van zoeken naar een baan met als uitkomst een succesvolle koppeling tussen toekomstige werknemer en werkgever.

Kan Tosserams u helpen, of wilt u direct een afspraak maken?

Scroll naar boven