Nieuws

Tosserams houdt u geregeld op de hoogte over actuele, relevante zaken.

Tosserams

Stagemisbruik!

In november 2019 opent de FNV het meldpunt voor stagemisbruik. De FNV vermoedt dat er veel misbruik is van stagiaires, maar kan dit niet goed in beeld krijgen omdat veel jongeren die stages lopen geen lid zijn van de bond. Om de omvang van stagemisbruik toch te kunnen monitoren, komt er een meldpunt.

Vermoedens van de FNV blijken waar. Het meldpunt wordt overspoeld met meldingen en er wordt besloten om het meldpunt langer open te houden dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Het meldpunt is bedoeld voor leerlingen, stagiaires en werknemers in de kinderopvang, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook de rest van de sector kan gebruik maken van het meldpunt.

Gratis personeel

De zorgsector kampt met personeelstekorten. Stagiaires moeten de gaten opvullen. Daar waar een stagiaire boventallig hoort te zijn, zodat deze met professionals mee kan kijken en helpen, komt het in praktijk vaak voor dat leerlingen zelfstandig aan de slag moeten. Ze moeten dan handelingen verrichten waar ze niet voor bekwaam en bevoegd zijn. Dat is onverantwoord.

Er zijn veel leerlingen die hier niets van durven te zeggen, bang voor een negatieve stagebeoordeling. Dus houden ze hun mond en voeren ze de werkzaamheden uit. Ze worden op deze manier uitgebuit. Want ze worden ingezet als extra personeelslid, en ontvangen daar in weinig gevallen een vergoeding voor. Voor de werkgever dus zeer goedkope krachten.

Niet alleen in de zorg zijn misstanden bij stages. Het komt in vele branches voor. De stagiaires staan niet zo sterk, want ze zijn voor een deel afhankelijk van het bedrijf. Daarom klagen ze niet bij de bonden, maar zitten ze de stage maar gewoon uit.

Soms hebben werkzaamheden niets te maken met leren. Is er enkel sprake van het uitvoeren van klusjes die niets te maken hebben met de eigenlijke inhoud.
Soms werken stagiaires weer andere stagiaires in. Is er geen behoorlijke begeleiding vanuit een professional.
Soms wordt de stagiaire ingezet als voorwaardig personeelslid, ongekwalificeerd en onverantwoord.
Soms staat de stagiaire onder druk, wordt er gevraagd of ze eerder kunnen beginnen, langer kunnen doorwerken.
Allerlei zaken die niet mogen. Die bij wet geregeld zijn. Maar moeilijk voor de stagiaire zijn om aan te kaarten.

Dit zijn je rechten

  • De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in het bedrijf: eigen werknemers, stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Ook een stagiair heeft recht op kosteloze verstrekking van beschermingsmiddelen door de werkgever.
  • De werkgever maakt voor de stageperiode afspraken met de school over de werkzaamheden van de stagiair.
  • Als de stagiair jonger dan zestien jaar is, dan is een stageovereenkomst verplicht.
  • Als je stage loopt, dan heb je geen recht op het wettelijk minimumloon. Tijdens je stage is je werkgever niet wettelijk verplicht om je een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar je werkgever bepaalt de hoogte van het bedrag.
  • Er is geen minimum- of maximumbedrag voor een stagevergoeding.
  • Is het werk niet vooral gericht op leren, maar op werken? Dan doet de stagiair werk volgens een gewone arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon.

Bronnen:

Van Essen, D. (2019, 23 november). Meldpunt stagemisbruik is uitgebreid voor hele sector zorg & welzijn. Van https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/meldpunt-stagemisbruik-is-uitgebreid-voor-hele-sec

Vermeenen, E. (2019, 4 december). Stagemisbruik: “Het bedrijf had consequent vijf gratis werknemers”. Van https://www.nu.nl/werk/6015030/stagemisbruik-het-bedrijf-had-consequent-vijf-gratis-werknemers.html?redirect=1#coral_talk_wrapper

Scroll naar boven