Nieuws

Tosserams houdt u geregeld op de hoogte over actuele, relevante zaken.

Groene voornemens!

Goede voornemens worden groene voornemens

Het jaar 2019 is weer achter de rug. Terugkijken kan, maar vooruitkijken is misschien beter. Goede voornemens zijn intussen alweer gemaakt, volop in uitvoering of misschien alweer gesneuveld. Welke voornemens heeft u voor uw bedrijf? Welke doelen wilt u behalen in 2020? Wat wilt u voor uw werknemers? Een suggestie: groen. Voor u, uw werknemers en uw werkomgeving. Groen is het nieuwe goud!

Niemand vindt groen vervelend

Uit onderzoek is gebleken dat groen iets doet met mensen. Alleen al als mensen groen of natuur zien, gaan ze rustiger ademen en daalt het stresshormonenniveau. En dat groen hoeft dan nog niet eens echt te zijn. Een plaatje is genoeg!
Stel je voor dat je meer doet dan alleen dat plaatje. Dan gebeurt er ook echt nog meer met mensen. Intussen is ook aangetoond dat mensen psychisch gezonder zijn als ze in een groene omgeving wonen, werken en opgroeien. Reden te meer voor groen op kantoor!

Plantje op het bureau, een grote varen in de hoek of een hele wand bekleed met vetplanten. Groen op het kantoor is de nieuwe rage! En het werkt, blijkt uit onderzoek. Groen voelt goed en wie zich goed voelt, werkt geconcentreerder en harder.

Planten stimuleren tevredenheid

Groen is onze natuurlijke habitat. Natuurlijke materialen voelen aan als thuis. Een kamer met uitzicht creëert letterlijk ruimte en groen zuivert de lucht en verbetert de luchtvochtigheid. In werkruimtes met planten is de luchtvochtigheid zo’n 5 procent hoger dan wanneer er geen planten staan. In de winter is dit zelfs zo’n 17 procent hoger.

Ook koukleumende en oververhitte collega’s hebben baat bij planten. Mensen ervaren in kantoorruimtes met planten de temperatuur minder snel als te warm of te koud.
Daarnaast maken planten je sneller tevreden over je eigen functioneren, er wordt minder gepiekerd en werknemers beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker.

Lukt het om wat voor reden dan ook niet om planten te integreren in het interieur. Ook het gebruik van natuurlijke materialen vergroot het gevoel van welbevinden van werknemers. In het ideale geval zijn er zowel natuurlijke materialen als planten in op kantoor!

Minder ziekteverzuim

Mensen die in een werkruimte werken met beplanting melden zich minder vaak ziek. Dat is winst voor iedere werkgever! Er is een daling van 36 procent naar 16 procent waar te nemen, dat is gemiddeld per werknemer 1,6 ziektedag minder per jaar.

Investeren in groen op het kantoor loont dus. Een groene werkplek hoeft niet meer dan € 120 per werknemer per jaar te kosten. De opbrengsten liggen nog vele malen hoger. Uit onderzoek blijkt dat in een groene kantooromgeving de productiviteit stijgt met 20 tot 40 procent. De toename van het geluk en het gevoel van welzijn neemt toe met 20 tot 80 procent en gezondheidsproblemen door droge lucht neemt af met 10 tot 20 procent.

Natuurlijk werkt

‘Ontdek wat groen kan doen’ is niet voor niets de slogan van een bekende organisatie in de vakantieparkenbranche. Mensen komen naar dit soort groene parken voor vakantie en in veel gevallen betekent vakantie rust. De concurrent van het ene park komt dan ook met de slogan ‘even helemaal weg’. Weg uit je eigen omgeving en in de groene omgeving. Als het nu lukt om deze groene omgeving naar kantoor te halen, dan hoeven mensen niet helemaal weg, maar kunnen ze van de ene groene omgeving op vakantie in een (misschien nog iets groenere) andere omgeving.
Deze omgeving kenmerkt zich niet alleen door groen. Ook daglicht, uitzicht en geluid zijn belangrijke factoren.

Daglicht, uitzicht en geluid

Een stap verder in de groene omgeving is stilstaan bij daglicht. Kantoorruimtes kenmerken zich over het algemeen door Tl-verlichting, tegenwoordig vaak ook LED lampen. De kleur van dit licht blijkt invloed te hebben op het welbevinden van werknemers. Daglicht varieert over de dag gezien intens van kleur. In de ochtend is het blauwer en in de avond roder.
Door kunstlicht en de evolutie van dit licht is er de mogelijkheid om lampen te gebruiken die het daglicht nabootsen. Ook kantoor kan dus het licht ook mee veranderen van kleur.

Uitzicht is een factor niet altijd zomaar te beïnvloeden is. Maar als ramen uitkijken over bijvoorbeeld een eigen parkeerplaats, ligt het al sneller binnen de mogelijkheden om daar een stuk groen aan te brengen. Maar eerder werd al gezegd dat uitzicht in groen niet altijd echt hoeft te zijn. Ook een plaatje roept al een gevoel van meer welbevinden op. Posters kunnen dan ook eens kritisch onder de loep genomen worden.

Geluid is een omgevingsfactor waar aandacht naar uit kan gaan. Teveel geluid zorgt ervoor dat mensen zich gestrest voelen. Een te stille omgeving maakt dat mensen zich onveilig voelen. Er zijn tal van oplossingen te bedenken voor verschillende geluidsproblemen.

Groen doen

Allerlei beschreven elementen zijn toe te passen in kantoorruimtes. Sommige gemakkelijk anderen kosten meer. Maar groen levert op. Dus de kleinste inzet naar een groenere omgeving draagt al bij. Goede reden om vandaag nog te starten met groen!

Bronnen

https://natuurlijkwerkt.nl

Vermeeren, E. (2019, 29 oktober). Werkstress? Zet een drakenbloedboom, pilea of krulvaren in de hoek. Van https://www.nu.nl/werk/5931819/werkstress-zet-een-drakenbloedboom-pilea-of-krulvaren-in-de-hoek.html

5 winstgevende redenen voor planten op kantoor. (2014, 6 september). Van https://www.mt.nl/management-team/5-winstgevende-redenen-voor-planten-op-kantoor/87175

 

Scroll naar boven