Intrinsiek gemotiveerd om innovatieve doelen te bereiken

WO

31 - 35 jaar

Oost-Brabant en Limburg

Managementpositie binnen een internationale technische omgeving

favicon-tosserams
Kandidaatprofiel

Deze kandidaat is het beste te omschrijven als tot op het bot ambitieus. Ze heeft precies voor ogen welk pad ze gaat volgen. Hierbij heeft ze een goed realiteitsbesef, waardoor ze haar omgeving niet uit het oog verliest. Dat helpt haar ook om te kunnen anticiperen op (eventuele onverwachte) ontwikkelingen.

Ze bruist van de energie die ze plezierig weet over te brengen op haar omgeving.

Zoals aangegeven, weet ze wat ze wil, ze is doelgericht. Dit heeft niet alleen betrekking op haar persoonlijke situatie, maar dit vertaalt ze ook naar haar werk toe. Geef deze kandidaat een opdracht voor de lange termijn en ze gaat deze gestructureerd volbrengen. Ze combineert en gebruikt bestaande ideeën of methodes en past dit toe of gaat creatief aan de slag met nieuwe ideeën, methodes en oplossingen.

Haar vervolgstap is binnen een internationale technische omgeving waar een lange termijn visie heerst.

Kennismakingsgesprek met deze kandidaat?
Scroll naar boven